OTVARANJE FIRME I SREDJIVANJE BORAVKA U SLOVAČKOJ

(slovačka viza)


GOVORIMO I SRPSKI, HRVATSKI I SLOVENAČKI


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663

Zainteresovanim klijentima (pravnim i fizičkim licima) koji žele poslovati i boraviti (posedovati vizu) u Slovačkoj i kretati se u Evropskoj uniji bez ograničenja, pružamo sledeće usluge: 


Otvaranje firme u Slovačkoj za državljane Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Hrvatske i Slovenije 

Otvaranje računa u banci u Slovačkoj 

Obezbeđivanje smeštaja radi boravišne dozvole

Obezbeđivanje sedišta za novoosnovane firme  

Radna i boravišna dozvola (viza) i njihova obnova 

Šta se predaje za radnu i boravišnu dozvolu u Slovačkoj

Pravne i računovodstvene usluge 

Obrazac A1 i upućivanje radnika na rad u druge države EU

Cene usluga otvaranja firme i dobijanja boravka u Slovačkoj  

Dobijanje licenci za međunarodni robni transport preko 3.5 t 

Zamena vozačke dozvole za vozačku dozvolu u Slovačkoj

Bitna napomena

info@slovackaviza.com

+421 905 322 663