USLUGE

Dobijanje licenci za međunarodni robni transport preko 3.5 t  


U sklopu usluga koje pružamo su i usluge vezane za osnivanje i registraciju transpornih firmi sa sedištem u Slovačkoj, uključujući dobijanje licence za medjunarodni transport robe preko 3.5 t. Tu spada:

  • zakup sedišta firme,
  • zakup parking prostora tegljača,
  • obezbedjivanje odgovornog lica za delatnost medjunarodnog robnog transporta preko 3.5 tone,
  • obezbedjivanje stručnjaka za računovodstvo,
  • uvoz/zakup tegljača,
  • finansijske garancije za vozilo,
  • osiguranje vozila,
  • zastupanje u postupcima naknade štete nastale za vreme transporta robe

info@slovackaviza.com

+421 905 322 663