USLUGE

OBEZBEĐIVANJE SEDIŠTA ZA NOVOOSNOVANE FIRME


Za potrebe klijenata obezbedjujeme poslovnu adrestu, t.j. adresu sedišta firme na koju dolazi sva pošta od poslovnih partnera a što je naročito bitno adresa od državnih organa, kao što je poreska uprava, policija za strance, sudovi i sl.


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663