USLUGE

Šta se predaje za radnu i boravišnu dozvolu u Slovačkoj


Za dobijanje boravišne dozvole (vize) u Slovačkoj se podnose dokumenta navedena u Zakonu o boravku stranaca Slovačke i zavise od svrhe (razloga) za koji se traži izdavanje boravišne dozvole. U svakom slučaju podnosilac zahteva mora da predloži nadležnoj policiji za strance sledeća dokumenta:

  • važeću putnu ispravu (pasoš),
  • potvrdu o nekažnjavanju izdatu od nadležnog policijskog organa sa apostilom,
  • potvrdu o adresi prebivališta u Slovačkoj,
  • ugovor o poslovnom prostoru sa adresom sedišta firme, ukoliko je svrha boravka osnivanje firme,
  • potvrdu o otvorenim računima u banci sa dokazom o uloženoj visini propisanih novčanih sredstava.

info@slovackaviza.com

+421 905 322 663