USLUGE

Obrazac A1 i upućivanje radnika na rad u druge države EU


Tzv. A1 obrazac je dokumenat na osnovu kojeg mogu biti radnici nakon mesec dana od zaposlenja u Slovačkoj upućivani u druge države Europske unije. Za klijente kancelarije obezbedjujemo kompletnu administrativu vezanu za zaključivanje ugovora o radu, njihovu prijavu u system socijalno i zdravstvenog osiguranja uključujući i A1 obrazac.  


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663