USLUGE

Bitna napomena 


Obratite pažnju na to da u Slovačkoj nije dozvoljeno da po novim propisima poslove otvaranja firme i obezbedjivanje radne i boravišne dozvole sredjuju firme koje na to nemaju zakonsku licencu. U protivnom vrše krivično delo za koje je predvidjena kazna zatvora od šest meseci do tri godine. 


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663