USLUGE

Obezbeđivanje smeštaja radi boravišne dozvole 


Prilikom osnivanja firme (privatni preduzetnik) stranac mora da ima obezbedjenu adresu boravka, t.j. adresu njegovog smeštaja u Slovačkoj i to na period za koji mu se izdaje boravišna dozvola.

Prilikom osnivanja firme kao trgovačko društvo strano lice ukoliko želi da bude ne samo osnivač, već i direktor firme, mora takodje da ima adresu smeštaja u Slovačkoj.

Na zahtev klijenata koji nemaju obezbedjenu adresu smeštaja u Slovačkoj, obezbedjujemo ove adrese preko naših poslovnih partnera koji se profesionalno bave delatnošću pružanja smeštaja za ovu namenu.


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663