USLUGE

Pravne i računovodstvene usluge 


Pravne usluge. Klijentima pružamo kompletnu administrativna podršku u šta spade asistencija prilikom otvaranja računa u banci, izrada dokumenata zahteva za radnu i boravišnu dozvolu, komunikacija sa prevodiocima, računovodjom, obezbedjivanje poslovnog prostora i zastupanje u postupku dodele boravka na policiji za strance i druge s time povezane usluge.

Usluge koje se odnose na osnivanje firme prema slovačkom zakonu se smatraju pravnim uslugama i njih mogu pružati samo i isključivo advokati. Pružanje ovih usluga od neadvokata se smatra krivičnim delom neovlašćenog pružanja pravnih usluga i kažnjava se kaznom zatvora do 3 godine.

Računovodstvene usluge. Nakon osnivanja firme prvi sledeći korak jeste prijava firme u nadležnoj poreskoj upravi i vodjenje knjigovodstva. Za naše klijente obezbeđujemo kompletni knjigovodstveni servis nakon osnivanja firme i naknadno vodjenje knjigovodstva u šta spadaju usluge: izdavanje i evidencija faktura, vođenje knjigovodstvenog dnevnika, obrade i prijave poreza, izrada i podnošnje završnog računa, kao i priprema dokumenata potrebnih prilikom obnove boravka. 


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663