USLUGE

Otvaranje računa
u banci u Slovačkoj 


Prilikom osnivanja firme kao privatni preduzetnik (tzv. male firme) osnivač treba da ima otvorena dva računa u banci. Lični račun na svoje ime i račun na firmu. Na ovim računima moraju biti uložena novčana sredstva kao garancija da osnivač ima dovoljno sredstava dok mu ne bude izdat boravak (viza).

Računi se mgu otvoriti u bilo kojoj banci u Slovačkoj. 


info@slovackaviza.com

+421 905 322 663